زبان بدن چیست ؟

 

زبان بدن چیست!؟

 

 

 

کتاب زبان بدن

در ادامه خلاصه ای از فصل یک کتاب زبان بدن نوشته آلن پیز خدمتتان ارائه می شود.

افرادى هستند که می توانند ظرف جند دقیقه یس از ورود به هر مکان پر جمعیتی دقیقا رابطه بین افراد حاضر و احساساتشان را توصیف کنند.
توانایی خواندن افکار دیگران از روى رفتارشان، در واقع اولین روش ارتباطى مورد استفاده
بشر  است.
بیش از اختراع زبان، رادیو و حتی سایر رسانه ها بوده است. حتی .سیاستمداران امروز می دانند سیما و ظاهر در سیاست بسیار مؤثر است. سیاستمداران برجسته در عصر حاضر، مشاورانى در زمینه زبان بدن دارند تا در امر ارتباط یاری شان کنند. کلام حدودا بین 500 هزار تا ٢ میلیون سال بیش براى اولین  مورد استفاده قرار گرفته  و در سالهاى بعدى تکامل بیشترى یافته، علاوه بر این زبان
بدن شکل اصلى انتقال عواطف و احساسات است اما از ألجایى که بیشتر مردم روى کلمات کوینده تمرکز مى کنند، عمدتا از زبان بدن بى خبر هستند.

به عبارت زیر توجه کنید:

سینه ات را جلو بده . محکم و راست بایست. سرت را یالا
بگیر خم نشو قوز نکن. مسئولیت
آثها را به عهده بگیر و با آن ها رودررو شو

 

آغاز ییدایش
بازیگران سینماى صامت و بانتومیم مثل جارلی جایلین، أغاز کننده مهارتهای مربوط به زبان بدن بودند. مهارت او در بازیگری بر اساس میزان توانای هایش در استفاده از حرکات و نشانه ها راهی براى انتقال مفاهیم فیلم به تماشاجیان مى شد.
موثرترین کتاب مربوط است به ، چارلز داروین. که در سال 1872 منتشر شد . از أن یس
بسیاری از ایده ها و مشاهدات داروین توسط یؤوهشگران سراسر جهان مورد تائید قرار
گرفت . ألبرت محرابیان، یؤوهشگر ییشتاز زبان بدن در دهه 1950 دریافت که کل تاثیر یک پیغام حدودا ٧ درصد کلامى و ٣٨ درصداوایى و 55 درصد غیر کلامى است.

وقتی چیزی مى گویید طرز ییان آن یسیار یا اهمیت تر از آن چیزی ست که ییان می کنید.

بردویستل روان شاسى بود که اولین مطالعات مربوط به ارتباط غیرکلامى را انحام داد. او تخمین زد انسان در
روز حدودا ده دقیقه صحبت مى کند و جملاتش 5.2ثانیه طول می کشد.

شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
تمرین هایی برای عضلانی کردن دستگاه آوایی

آنجه بیان مى کنید جندان مهم نیست هنگامی که در یک جمع برا ی اولین بار فردى را ملاقات می کنیم درباره دوستی
یا دشمنی أنها یا احتمال صمیمى شدن با آنها را از روى أنجه میبینیم قضاوت می کنیم .

محققان این حوزه بر این امر توافق نظر دارند که کلمات عمدتا امروزه بیشتر برای انتقال اطلاعات هستند در حالیکه زبان بدن براى ارائه نگرش های شخصی است.
در برخى موارد نیز از آن  به عنوان جانشین ییام ها شفاهى استفاده می شود. به عنوان مثال
یک زن مى تواند با نفوذ نگاهش نگاهی به مرد بیاندازد که او را قبض روح کندا
از نقطه نظر بردویستل شخص ماهر با گوش دادن به صداى افراد باید بتواند :
تشخیص دهد که او جه حرکتى میخواهد انجام دهد و حتی بامشاهده حرکات شخص،
زبانى که می خواهد با آن صحبت کند را پیش بینی نماید در حقیقت ما هنوز هم از همان
سلسله هوموسایینس هستیم که آموخته ایم روى دو یا راه برویم و مغزى متفکر و باهوش
داریم. اما در هرحال ما نیز مانند هر موجود دیگری تحت قواعد بیولوزیکى هستیم که
اعمال و رفتار مارا تحت شعاع قرار می دهد.

زبان بدن احساسات و افکار ما را لو می دهد

وضع عاطفى ما از طریق زبان بدن منعکس میشود. هر حرکت کلیدی ارزشمند است
بگذارید یک مثال براى روشن شدن مطلب برایتان بیاوریم:
زنی را فرض کنید که نگران جربی های اضافی بدن خود است و مدام بیراهنش راه سمت پایین صاف مى کند. کسى که احساس ترس یا تدافعى بودن می کند ممکن است دست به سینه بنشیئد یا یایش را روى یایش بیندازد یا هر دو کار را با هم انجام دهد.
کلید خواندن زبان بدن این است که ضمن گوش دادن به أنجه دیران مى گویند بتوانیم وضعیت عاطفی آن ها را درک کنیم.

شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
تقویت فن بیان

زنان از قوه تشخیص بالاتری در تشخیص زبان بدن برخوردارند.

جرا زنان از قوه تشخیص بالاترى برخوردارند؟

وقتى در برخورد با دیگران می گوییم احساس قلبى یا نداى درونی ام به من می گوید
که دیگری به من دروغ گفته، در واقع منظورمان این است زبان بدن او با کلامش نمی خواند
این همان حیزى است که سخنرانان در سخنرانى هایشان ان را هوشیاری حضار می نامند، جمع حضار به صندلى هایشان تکیه داده و جانه هایشان به طرف یایین باشد و دست به سینه نشسته باشند، سخنران باید بفهمد که حرفش درست
منتقل نشده است و براى جلب مخاطب باید روش دیگری اتخاذ کند.
به طور کلی در این امور زنان تیز تر از مردان هستند زنان به طور ذاتی می توانند نشانه های غیر کلامی را تشخیص دهند زنان به جزییات ریز مساله بیشتر از مردان توجه می کنند تحقیقات نشان می دهد که زنان نسبت به زبان بدن آگاه ترند.

مهارت زبان بدن ذاتى ست یا اکتسابی؟
با یک سوال این بحث را دنبال می کنیم.

شما وقتی دست به سینه می نشینید دست چپ را روی دست راست می اندازید یا راست را روى جب؟ بیشتر مردم تا مرقعى که امتحان نکند مطمئن نیستئد که جطرر این کار را مى کنند. همین الان دست به سنه بنشینید و بعد به سرعت وضعیت خود
. را تغیر دهید. بالاخره متوجه خواهید شد که یکى ازاین دو وضعیت برایتان راحت تر
خواهد بود. شواهد نشان می دهد که این یک زست زنتکى است که نمى توان تغییرش داد.
از هر ده نفر هقت نفر دست چپ را روى دست راست
مى اندازند.
بررسی های زیادى براى کشف این نکته صورت گرفت که نشانه های
که نشانه های غیر کلامی ما ذاتی اند یا اکتسابی؟

دانشمندان  المائى دریافتند که لبخند کودکان نابینا و ناشوا مادرزاد مستقل از گروهی بود که امکان یادگیری از محیط را داشتتد و این بدان معناست که لبخند زدن باید حرکتی ذاتی باشد.
اکمان فریون سورنسون دریافتند که حالات چهره پنج نفر از فرهنگ های متفاوت که هر فرهنگی از همان حرکات اصلی چهره برای نشان دادن عواطف و احساسات استفاده می کنندپس در نتبجه برخی از حرکات مربوط به احساسات ما می تواند ذاتی باشد و ربطی به فرهنگ ندارد.

شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
تقویت فن بیان

منشا اولیه:
اغلب نشانه های اصلى ارتباطات انسان در سراسر دنیا مشابه اند مثلا وقتى مردم
شادند لبخند میزنند یا وقت غمگین یا عصبانى اند اخم مى کنند. سر تکان دادن در اغلب ،
کثورها به معناى بله یا تصدیق یک مطلت است. تکان دادن سر از یک سو به سوى دیگر
نشانه نه گفتن است و ظاهرا در کودکى اموخته مى شود. وقتى نوزادى به اندازه کافی شیر
خورده سرش را از یک طرف به طرف دیر مى چرخاند تا سینه مادرش را دور کند و
هنگامی که همین کودک بزرگ میشود در هنکام غذا خوردن سرش را از یک سوبه سو
دیگر تکان می دهد تا کسى نتواند قاشق در دهانش بگذارد و به این ترتیب او فورا یاد
میگیرد که از تکان دادن سر به عنوان حرکتى برا اعلام مخالفت استفاده کند. تکان دادن سر از یک سو به سوى دیر نشائه “نه” است
و منشا آن یه سیر خوردن کودک از سیئه مادر برمیگردد.
زبان بدن جهان بالا انداختن شانه مثال دیگری از حرکت های همگانی فرهنگ هاست که نشان می دهد شخص نمی فهمد چه می گویید.

البته این حرکت یک حرکت چند گانه است:
که سه قسمت اصلی دارد کف دستهای باز شده برای نشان دادن اینکه هیچ چیز در دست ها پنهان نشده ، شانه های برآمده براى حفاظت از گلو و گردن و ، ابروهای بالا انداخته که نشان دهنده تسلیم است.

در خصوص زبان بدن چند اصل مهم وجود دارد که به زودی این اصول در نوشتاری دیگر خدمتتان ارائه می شود.

امتیاز شما به این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *